Brede rivieren

De inburgeringscursus hangt als een zwaard van Damocles boven het hoofd van demissionair minister-president J.P. Balkenende. In een interview in het OV-blad Metro viel de excellentie behoorlijk door de mand.

Q: "Integratietest: maak de volgende zin af: Denkend aan Holland zie ik... [...]."
JPB: "Een land dat trots wil zijn op zichzelf, maar waar ook de nodige problemen zijn."
Q: "U kent Marsman niet zo goed?"
JPB: "Nee, wat had er moeten staan?"

Herinnering aan Holland

Denkend aan Holland
zie ik brede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hoge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
in een groots verband.
De lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

H. Marsman (1936)