Serious Games: in de ban van het conflict

Global Conflicts: Palestine - screenshot
Screenshot uit trailer 'Global Conflicts: Palestine'

Afgelopen woensdag bekeek ik (een herhaling van) Uitzending 5 van de VPRO-serie 'In de Ban van het Ding'. In deze aflevering van de vermeende docu-soap bezoekt Bright-redacteur Linda Hakeboom het hoofdkantoor van de Deense firma Serious Games en spreekt er met gameontwikkelaar en psycholoog Simon Egenfeldt-Nielsen.

De Denen hebben een educatief computerspel ontwikkeld dat het Palestijns-Israëlische conflict tot thema heeft. Global Conflicts: Palestine.

Bekijk de trailer:

In Palestine belandt de speler als dagbladjournalist in Jeruzalem, op onbekend terrein. Opdracht is gewapend met blocnote en pen verslag te doen voor de krant, door mensen op straat te interviewen en met behulp van de citaten een artikel te schrijven. Dat artikel kan pro-Israëlisch, pro-Palestijns of keurig neutraal worden. Het spel wil spelers de dillemma's van het conflict aan den lijve laten ervaren. Het blijft natuurlijk virtual reality, maar aangezien binnen het onderwijs leren door 'zelf doen' tot heilig motto is verheven, moet hier een afzetmarkt voor zijn. Voorlopig is dit serieuze spel enkel nog in het Engels, Deens en Duits te bestellen. Aan de Russische vertaling wordt gewerkt.

Op learning.seriousgames.dk is materiaal te vinden ter ondersteuning van de educatieve aspecten. Wie de bij het spel horende demo wil spelen, kan deze rechtstreeks downloaden via de Deense site of binnentrekken van Gamershell.com. Excuse my French.

Hoewel de Deense firma zich de naam Serious Games min of meer toeeigent, is dit de aanduiding voor een heel genre. 'Serious games' worden inmiddels ontwikkeld voor heel uiteenlopende onderwijssituaties, waarbij virtual reality het werkelijkheidsgehalte versterkt en daarmee het leereffect vergroot. Althans, dat is de opzet.

Meest opvallende variant van het serieuze computerspel zijn de trainings-games van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, die soldaten moeten voorbereiden op diverse oorlogssituaties in den vreemde. Het Defensie-onderdeel DARWARS ontwikkelt uiteenlopende trainingsmaterialen, waaronder Ambush!, een multiplayer training simulator, anders gezegd, een serious game.

Ambush! is gebaseerd op de technologie van een reeds bestaande first person shooter, het strategische oorlogsspel (sic) Operation Flashpoint. Het simulatiespel Ambush! moet de soldaten voorbereiden op diverse beslismomenten op het strijdtoneel. Voor wie er aan twijfelt of deze 'spelletjes' ook werkelijk een serieuze zaak zijn: DARWARS is een initiatief van DARPA, de Defense Advanced Research Projects Agency, bedoeld als technologische motor achter het hele Amerikaanse defensie-apparaat. DARPA, toentertijd nog ARPA, legde de basis voor het huidige internet. En we doen het nu feitelijk met een afdankertje.

En DARPA zit niet stil. Een van de recente projecten heet Combat Zones That See. Lees en huiver.

Op de website Tacticallanguage.com kunt u lezen hoe het Amerikaanse leger (na Abu Ghraib?) het belang van de taal en interculturele, non-verbale communicatie ontdekt heeft en daar ook multiplayer trainingsgames voor inzet.

Raadpleeg voor wat verdere reflectie op de rol van games in de moderne cultuur ook eens het Dossier Games van De Groene Amsterdammer.