Wapperen met de rode vlag

Model-natie eerste klas, de volksrepubliek China, heeft sinds enige tijd zijn eigen Linux-versie: Red Flag Linux. Open Source software for the masses. Er komt nu zelfs een verbintenis tussen China en Japan op Linux-gebied. Tux brings secret lovers together. Of zoiets.

Er zijn meer landen waar je de open source-gedachte niet direct zou vermoeden. Iran bijvoorbeeld. Volgens Linux Magazine (UK) van april 2004 worden er ter plaatse inmiddels op maat gesneden open source-applicaties gebakken. Dit nobele streven is voor een deel gewoon door nood ingegeven: veel van de bij ons gangbare software mag niet worden ingevoerd, omdat Iran tot een der landen van de 'as van het kwaad' behoort...

Leuk voorbeeld: IranPHP.net