Kerk op het Net

over kerkelijke communicatie via internet

In het jaar 2000 schreef ik een scriptie over de manier waarop de kerken in hun communicatie het internet gebruiken. Het betrof een afstudeerscriptie voor de Kerkelijke Opleiding van de afdeling Theologie en Religiestudies van de Universiteit van Amsterdam. Uit het Woord vooraf:

De blik zal zich [...] concentreren op de kerken: op de manier waarop de kerken van internet gebruik maken voor hun communicatie, op de mogelijkheden die nog onopgemerkt zijn blijven liggen, over de schaduwzijden van het communicatieve verkeer in de digitale ruimte. Ik zal hierbij pogen een nuchtere kijk te geven op de mogelijkheden en effecten van de digitale communicatie, voorbij de overspannen taal van de door de commercie gevoedde internethype.

[…]

Deze studie is verricht op een moment dat de vragen die de ingrijpende 'digitalisering' van de samenleving met zich meebrengt, nog nauwelijks tot het terrein van kerk en theologie doorgedrongen zijn. Naar ik hoop zal er in de nabije toekomst ook in de kerken een inhoudelijke discussie ontstaan, waarin de vragen van de mogelijkheden voor een kerkelijke communicatie via internet op een veelzijdige manier aan de orde zullen komen.

Terwijl een deel van de inhoud van deze scriptie inmiddels wat gedateerd zal zijn, is de vraagstelling zeker interessant gebleven:

  1. Welke benadering kiezen de christelijke kerken ten aanzien van de toenemende invloed van de digitale informatie- en communicatietechnologie en die van internet in het bijzonder?
  2. Wat zijn de achterliggende theologische visies in de kerkelijke benadering van de digitale communicatie? Biedt de door de kerken gekozen communicatieve invalshoek genoeg ruimte om werkelijk oog te hebben voor de mogelijkheden en risico's die de informatie- en communicatietechnologie en internet in het bijzonder met zich mee brengen?

Wanneer uw nieuwsgierigheid gewekt is door het bovenstaande, lees dan verder!

Peter Baan, januari 2007

Creative Commons License
Op dit werk is een Creative Commons Licentie van toepassing.